DỊCH VỤ SỐ

BRAND INFOCARE

Các đơn vị

hỗ trợ, cố vấn

Lợi ích mà Brand Infocare đem lại

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Theo dõi sức khỏe thương hiệu

Xem thêm

Theo dõi sức khỏe thương hiệu

Xem thêm

Theo dõi sức khỏe thương hiệu

Xem thêm

Cuộn xuống để xem tiếp

Các đối tượng sử dụng Brand Infocare

Brand Infocare tự hào được sử dụng bởi cá đơn vị

Sử dụng Brand Infocare
để được hỗ trợ tối đa hoạt động kinh doanh

Thống kê lượng khách hàng truy cập định kỳ

Thống kê lượng khách hàng truy cập định kỳ

Thống kê lượng khách hàng truy cập định kỳ

Thống kê lượng khách hàng truy cập định kỳ

Thống kê lượng khách hàng truy cập định kỳ

Thống kê lượng khách hàng truy cập định kỳ

Thống kê lượng khách hàng truy cập định kỳ

Thống kê lượng khách hàng truy cập định kỳ

Cùng chúng tôi kiến tạo tương lai https://infocare.vn/brand-infocare/

Đăng ký sử dụng
Brand Infocare ngay hôm nay

Nhận ngay các ưu đãi hấp dẫn và được tư vấn về các gói dịch vụ

  Bảng giá dịch vụ Brand Infocare

  (Chi phí tham khảo, thay đổi tùy yêu cầu cụ thể của từng khách hàng)

  Dịch vụ

  Giám sát cảnh báo 
  thông tin tiêu cực

  Cảnh báo thông tin nhạy cảm, tin tiêu cực liên quan đến các thương hiệu qua Email, Zalochat…. ngay khi phát hiện thông tin tiêu cực về thương hiệu: không giới hạn danh sách email.

  Cảnh báo thông tin nhạy cảm, tin tiêu cực liên quan đến các thương hiệu qua Email, Zalochat…. ngay khi phát hiện thông tin tiêu cực về thương hiệu: không giới hạn danh sách email.

  Giá chỉ từ

  3.000.000 vnđ

  Dịch vụ

  Báo cáo theo dõi sức khỏe thương hiệu & so sánh với đối thủ cạnh tranh

  Cảnh báo thông tin nhạy cảm, tin tiêu cực liên quan đến các thương hiệu qua Email, Zalochat…. ngay khi phát hiện thông tin tiêu cực về thương hiệu: không giới hạn danh sách email.

  Cảnh báo thông tin nhạy cảm, tin tiêu cực liên quan đến các thương hiệu qua Email, Zalochat…. ngay khi phát hiện thông tin tiêu cực về thương hiệu: không giới hạn danh sách email.

  Giá chỉ từ

  15.000.000 vnđ