Brand Awareness – Nhận diện thương hiệu là gì?

Nhận diện thương hiệu là gì? Có những loại nhận diện thương hiệu nào? Cùng InfoCare tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nếu người tiêu dùng không biết đến thương hiệu của bạn, họ thường sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mua hàng của bạn. Tìm hiểu cách xây dựng nhận thức về thương hiệu và tại sao điều đó lại quan trọng trong hướng dẫn bên dưới.

Nhận biết thương hiệu là gì?

Nhận biết thương hiệu có thể được giải thích một cách đơn giản là mọi người biết tên hoặc nhận ra thương hiệu của bạn. Nhưng tiến thêm một bước nữa và có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất, nhận thức về thương hiệu cũng là về những gì mà khách hàng nghĩ đến đầu tiên khi nghe tên doanh nghiệp bạn. Nhìn chung, được nhiều người biết đến luôn tốt hơn so với không ai biết.

Nhận thức về thương hiệu thường được coi là bước đầu tiên trong quá trình mua hàng và là bước quan trọng nhất. Nếu không có nhận thức, người tiêu dùng thường sẽ không xem xét thương hiệu của bạn để mua hàng. Có một số trường hợp hiếm hoi (ví dụ: mua hàng tuỳ hứng hoặc một số danh mục tương tác thấp hơn) trong đó khách hàng mua sắm mà không cần biết trước về thương hiệu, nhưng bằng cách tăng nhận thức về thương hiệu, bạn sẽ giảm sự phụ thuộc vào việc người tiêu dùng tìm thấy bạn một cách tình cờ – bởi vì bạn sẽ tìm họ.

Hai loại nhận biết thương hiệu

Nhận thức về thương hiệu là một chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ mà khách hàng mục tiêu biết đến thương hiệu của bạn. Trên thực tế, các biện pháp nhận biết thường được sử dụng trong nghiên cứu để đánh giá hoạt động của thương hiệu và hiệu quả tiếp thị. Ví dụ: tăng nhận thức có dẫn đến cải thiện hiệu suất thương hiệu không?

Chúng ta có thể đánh giá thành công này thông qua hai cấp độ – nhận thức không có sự hỗ trợ và nhận thức có sự hỗ trợ. Thước đo thương hiệu thường sẽ thay đổi tùy theo quy mô thương hiệu của bạn – ví dụ: nếu bạn là một thương hiệu nhỏ hơn thì mức độ nhận biết không có sự hỗ trợ sẽ rất khó và do đó mức độ nhận biết thương hiệu thường sẽ không được đo lường.

Nhận diện thương hiệu không có sự hỗ trợ

Nhận diện thương hiệu không có sự hỗ trợ là việc khơi gợi tên thương hiệu hoặc sản phẩm một cách tình cờ, kèm theo một gợi ý (thường là danh mục sản phẩm). Bạn có thể sử dụng cách tiếp cận này để đánh giá mức độ quan tâm của thương hiệu – tức là khi thương hiệu của bạn là thương hiệu đầu tiên xuất hiện trong tâm trí khách hàng mà không cần sự hỗ trợ nào. “Nhận thức đầu tiên” “Top of mind” là trạng thái lý tưởng bởi vì mọi người có xu hướng nhớ lại các sản phẩm họ sử dụng, vì vậy nó thường là một dấu hiệu rõ ràng về ấn tượng và là một yếu tố dự đoán cho sự lựa chọn.

Bạn có thể so sánh mức độ nhận biết thương hiệu mình với mức độ nhận biết của thương hiệu khác. Tuy nhiên, hãy chú ý đến quy mô thương hiệu trước khi làm so sánh.

Ví dụ: “Thương hiệu đầu tiên bạn nghĩ đến khi nói về máy lọc nước là gì?”

“Bạn có thể nghĩ đến bất kỳ nhãn hiệu máy lọc nước nào khác không,” là một câu hỏi tiếp theo điển hình (và thường được gọi là “nhận thức tự phát”)

Câu hỏi đầu tiên được gọi là “Top of Mind Awareness”, mạng lưới các câu hỏi đầu tiên và thứ hai được gọi là Nhận thức tổng thể thương hiệu không có sự hỗ trợ.

Đây là một số liệu tốt nhưng đừng quên rằng chỉ số này nhạy cảm với cách bạn hỏi. Ví dụ: “Thương hiệu đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn muốn mua một món quà cho bạn?”

So với “Thương hiệu đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn muốn mua một món quà cho bạn trai/ bạn gái?” 

Khi nghe câu hỏi đầu tiên, bạn có khả năng nhận được các câu trả lời liên quan đến thương hiệu rẻ và vừa, nhưng đối với câu thứ hai, bạn có thể nhận được các câu trả lời là liên quan đến các thương hiệu mắc tiền hơn.

Nhận diện thương hiệu có sự hỗ trợ

Nhận diện thương hiệu có sự hỗ trợ là việc nhận diện được thương hiệu của bạn trong danh sách tên các thương hiệu hoặc logo khác nhau.

Nhận diện không có sự hỗ trợ là một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều đối với người trả lời so với việc nhận diện thương hiệu có hỗ trợ và quy mô thương hiệu cũng là một yếu tố cần được tính đến. Thông thường, thương hiệu của bạn càng lớn, bạn càng có nhiều khả năng được nhận biết mà không cần trợ giúp.