Các công cụ Social Listening ở Châu Á

Có rất nhiều công cụ social listening để lựa chọn. Vậy nên đó là một thử thách là biết nên chọn (những) cái nào. Việc lựa chọn này phần lớn phụ thuộc vào việc bạn đang cố gắng đạt được những mục đích gì.

Có rất nhiều công cụ đa năng phù hợp để sử dụng chuyên nghiệp – mỗi công cụ đều có ưu và nhược điểm riêng. Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi, không có một giải pháp nào cung cấp phạm vi phủ sóng nhất quán, toàn diện trên tất cả các thị trường và ngôn ngữ. Bạn nên chọn một công cụ địa phương để phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ của quốc gia mình nhất.

Dưới đây là danh sách các công cụ social listening cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương:

Vùng

Địa phương

Bạn có đề xuất khác cho một công cụ Social Listening mà bạn đã trải nghiệm? Hãy cho chúng tôi biết!

infocare listeningdash 1

Các công cụ có sẵn trên thị trường Việt Nam chủ yếu là các cụ phân tích ngôn ngữ Tiếng Anh. Tại Việt Nam, InfoCare là đơn vị cung cấp giải pháp lắng nghe mạng xã hội bằng ngôn ngữ Tiếng Việt.

InfoCare dẫn đầu ngành về cả độ chính xác và tốc độ phân tích dữ liệu.

Để có được phân tích dữ liệu thời gian thực, chính xác nhất, chúng tôi liên tục đầu tư vào Công cụ ngôn ngữ của mình được xây dựng trên AI. Các thuật toán độc quyền và mô hình học máy của chúng tôi được thiết kế từ dữ liệu xã hội có chú thích của con người để sau đó dự đoán tốt hơn dữ liệu xã hội đến trên quy mô với tình cảm và cảm xúc thực của con người. AI cung cấp công cụ nặng nhọc cần thiết trong việc thu thập và phân tích dữ liệu của bạn, đồng thời mang đến các xu hướng hoặc tổng hợp dữ liệu có liên quan nhất để bạn phân tích thêm.